Cookie Policy di M.T.S. Srl

Niniejszy dokument zawiera informacje o technologiach, które umożliwiają tej Witrynie realizację celów opisanych poniżej. Technologie te pozwalają Właścicielowi na zbieranie i zapisywanie informacji (na przykład za pomocą plików Cookies) lub wykorzystywanie zasobów (na przykład poprzez uruchomienie skryptu) na urządzeniu Użytkownika podczas interakcji Użytkownika z tą Stroną.

Dla uproszczenia technologie te są w niniejszym dokumencie określane krótko jako „narzędzia śledzące”, chyba że istnieje powód do rozróżnienia.

Przykładowo, choć Cookies mogą być stosowane zarówno w przeglądarkach internetowych jak i mobilnych, to mówienie o Cookies w kontekście aplikacji mobilnych byłoby niewłaściwe, gdyż są to Narzędzia Śledzące, które wymagają obecności przeglądarki. Z tego powodu w niniejszym dokumencie termin „pliki cookie” jest używany wyłącznie w odniesieniu do tego konkretnego rodzaju narzędzia śledzenia.

Niektóre z celów, dla których wykorzystywane są Narzędzia Śledzenia, mogą również wymagać zgody Użytkownika. W przypadku wyrażenia zgody można ją w każdej chwili swobodnie odwołać, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym dokumencie.

Ta Witryna wykorzystuje Narzędzia Śledzące zarządzane bezpośrednio przez Właściciela (zwane potocznie Narzędziami Śledzącymi „pierwszej strony”) oraz Narzędzia Śledzące, które umożliwiają usługi świadczone przez osoby trzecie (zwane potocznie Narzędziami Śledzącymi „trzeciej strony”). O ile nie określono inaczej w tym dokumencie, takie osoby trzecie mają dostęp do swoich odpowiednich Narzędzi do śledzenia.

Czas trwania i wygaśnięcie plików Cookies i podobnych Narzędzi Śledzących może się różnić w zależności od tego, co zostało ustawione przez Administratora Danych lub każdego dostawcę będącego osobą trzecią. Niektóre z nich wygasają po zakończeniu sesji przeglądania przez Użytkownika.

Oprócz tego, co zostało określone w opisie każdej z poniższych kategorii, Użytkownicy mogą uzyskać bardziej szczegółowe i aktualne informacje na temat czasu trwania, a także wszelkie inne istotne informacje – takie jak obecność innych Narzędzi Śledzących – w politykach prywatności odpowiednich dostawców zewnętrznych (poprzez udostępnione linki) lub kontaktując się z Administratorem Danych.

Działania ściśle niezbędne do zapewnienia funkcjonowania niniejszej Strony oraz świadczenia Usługi

Niniejszy Serwis wykorzystuje Pliki Cookies zwane potocznie „technicznymi” lub inne podobne Narzędzia Śledzenia w celu wykonywania czynności ściśle niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania lub świadczenia Usług.

Narzędzia do śledzenia stron trzecich

Ochrona przed SPAMem

Tego typu usługi analizują ruch na tej Stronie, potencjalnie zawierający Dane Osobowe Użytkowników, w celu odfiltrowania go od ruchu, wiadomości i treści uznanych za SPAM.

Google reCAPTCHA (Google LLC)

Google reCAPTCHA to usługa ochrony przed SPAMem świadczona przez Google LLC.

Korzystanie z reCAPTCHA podlega polityce prywatności i warunkom użytkowania Google.

Przetwarzane dane osobowe: kliknięcia, Dane użytkowe, zdarzenia związane z naciśnięciem klawisza, zdarzenia związane z czujnikiem ruchu, zdarzenia związane z dotykiem, ruchy myszy, pozycja przewijania, odpowiedzi na pytania i Narzędzie śledzące.Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.

Czas przechowywania:

 • _GRECAPTCHA: czas trwania sesji
 • rc::a: niezdefiniowany
 • rc::b: czas trwania sesji
 • rc::c: czas trwania sesji

Inne działania związane z korzystaniem z narzędzi śledzenia

Proste interakcje i funkcjonalności

Ta Strona wykorzystuje Narzędzia Śledzące, aby umożliwić proste interakcje i aktywować funkcje, które pozwalają Użytkownikom na dostęp do niektórych zasobów Serwisu i uprościć komunikację z Kontrolerem.

Zarządzanie znacznikami

Ten rodzaj usług jest funkcjonalny dla scentralizowanego zarządzania tagami lub skryptami używanymi na tej Stronie.

Korzystanie z tych usług wiąże się z przepływem przez nie Danych Użytkownika oraz, w stosownych przypadkach, ich zatrzymaniem.Google Tag Manager (Google LLC)

Google Tag Manager (Google LLC)

Google Tag Manager to usługa zarządzania tagami świadczona przez Google LLC.

Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe i narzędzie do śledzenia.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone

Czas przechowywania:

 • _gcl_au: 3 miesiące

Wzmacnianie doświadczenia

Ta Witryna wykorzystuje Narzędzia Śledzące, aby zapewnić spersonalizowane doświadczenie użytkownika, umożliwiając lepsze zarządzanie ustawieniami osobistymi i interakcją z zewnętrznymi sieciami i platformami.

Interakcja z sieciami społecznymi i platformami zewnętrznymi

Ten rodzaj usług pozwala na interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi zewnętrznymi platformami bezpośrednio ze stron tej Witryny.

Interakcje i informacje pozyskane przez tę stronę podlegają w każdym przypadku ustawieniom prywatności użytkownika dotyczącym każdej sieci społecznościowej.

Tego typu usługi mogą nadal zbierać dane o ruchu na stronach, na których zainstalowana jest usługa, nawet jeśli Użytkownicy z niej nie korzystają.

Zaleca się odłączenie od odpowiednich usług, aby dane przetwarzane na tej Stronie nie były łączone z powrotem z profilem Użytkownika.Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Meta Platforms, Inc.)

Przycisk Facebook Like i widżety społecznościowe (Meta Platforms, Inc.)

Przycisk „Lubię to” i widżety społecznościowe Facebooka to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową Facebook, świadczone przez Meta Platforms, Inc.

Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe i narzędzie do śledzenia.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone

Przycisk Twitter Tweet i widżety społecznościowe (Twitter, Inc.)

Przycisk Tweet i widżety społecznościowe Twittera to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową Twitter, świadczone przez firmę Twitter, Inc.

Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe i narzędzie do śledzenia.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone

Czas przechowywania:

personalization_id: 2 lata

Przycisk społecznościowy LinkedIn i widżety (LinkedIn Corporation)

Przycisk społecznościowy i widżety LinkedIn to usługi umożliwiające interakcję z siecią społecznościową Linkedin, świadczone przez LinkedIn Corporation.

Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe i narzędzie do śledzenia.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone

Czas przechowywania:

 • AnalyticsSyncHistory: 1 miesiąc
 • UserMatchHistory: 1 miesiąc
 • bcookie: 2 lata
 • bscookie: czas trwania sesji
 • lang: czas trwania sesji
 • lidc: 1 dzień
 • lissc: 1 rok

Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych

Ten rodzaj usługi umożliwia wyświetlanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron niniejszej Witryny oraz interakcję z nimi.

Tego typu usługi mogą jednak zbierać dane o ruchu internetowym związanym ze stronami, na których zainstalowana jest usługa, nawet jeśli użytkownicy z niej nie korzystają.

Google Fonts (Google LLC)

Google Fonts to usługa wyświetlania stylów czcionek obsługiwana przez Google LLC, która umożliwia tej Witrynie zintegrowanie takich treści na swoich stronach.

Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe i narzędzie do śledzenia.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone

YouTube Video Widget (Google LLC)

YouTube to usługa wyświetlania treści wideo prowadzona przez Google LLC, która umożliwia tej Witrynie zintegrowanie takich treści na swoich stronach.

Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe i narzędzie do śledzenia.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone

Durata di archiviazione:

 • TESTCOOKIESENABLED: 1 ora
 • VISITOR_INFO1_LIVE: 8 mesi
 • YSC: durata della sessione
 • __sak: non definita
 • nextId: 1 giorno
 • requests: 1 giorno

Instagram Widget (Meta Platforms, Inc.)

Instagram to usługa wyświetlania obrazów obsługiwana przez Meta Platforms, Inc, która umożliwia tej Witrynie zintegrowanie takich treści na swoich stronach.

Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe i narzędzie do śledzenia.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone

Video Vimeo (Vimeo, LLC)

Vimeo to usługa wyświetlania treści wideo prowadzona przez Vimeo, LLC, która umożliwia tej Witrynie zintegrowanie takich treści na swoich stronach.

Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe i narzędzie do śledzenia.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone

Czas przechowywania:

 • zawodnik: 1 rok
 • vuid: 2 lata

Pomiar

Ta Witryna używa Narzędzi Śledzących do pomiaru ruchu i analizy zachowań Użytkowników w celu ulepszenia Usługi.

Usługi w zakresie anonimowych statystyk

Usługi w tej sekcji pozwalają Administratorowi Danych na anonimowe przetwarzanie i zarządzanie statystykami poprzez wykorzystanie narzędzi śledzenia pierwszej strony.Google Analytics con IP anonimizzato (Google LLC)

Google Analytics z anonimowym IP (Google LLC)

Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google LLC („Google”). Google wykorzystuje zgromadzone Dane osobowe w celu śledzenia i badania korzystania z tej Witryny, sporządzania raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.

Google może wykorzystywać Dane Osobowe do kontekstualizacji i personalizacji reklam swojej sieci reklamowej.

Ta integracja Google Analytics anonimizuje Twój adres IP. Anonimizacja działa poprzez skrócenie adresu IP Użytkowników znajdujących się w granicach państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przesłany na serwery Google i skrócony na terenie Stanów Zjednoczonych.

Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe i narzędzie do śledzenia.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone

Czas przechowywania:

 • __utma: 2 lata
 • __utmb: 1 godzina
 • __utmc: czas trwania sesji
 • __utmt: 1 godzina
 • __utmv: 2 lata
 • __utmz: 7 miesięcy
 • _ga: 2 lata
 • _gat: 1 godzina
 • _gat_gtag_UA_*: 1 godzina
 • _gid: 1 dzień

Statystyki

Usługi zawarte w tej sekcji pozwalają Administratorowi Danych na monitorowanie i analizę danych o ruchu oraz służą do śledzenia zachowań Użytkowników.

Funkcjonalność generowania raportów reklamowych w Google Analytics (Google LLC)

Google Analytics w tej Witrynie ma włączoną funkcję generowania raportów reklamowych, która zbiera dodatkowe informacje z pliku cookie DoubleClick (aktywność w sieci) i identyfikatorów reklam w urządzeniach (aktywność w aplikacji). Dzięki temu Administrator Danych może analizować konkretne Dane dotyczące zachowań i zainteresowań Użytkowników (Dane o ruchu i Dane o interakcjach z reklamami przez Użytkowników) oraz, jeśli zostało to włączone, Dane Demograficzne (informacje o wieku i płci).

Użytkownicy mogą zrezygnować z plików cookie Google, odwiedzając stronę Google [Ad Settings] (https://adssettings.google.com/authenticated).

Przetwarzane Dane Osobowe: unikalne identyfikatory urządzeń reklamowych (na przykład Google Advertiser ID lub identyfikator IDFA), Tracking Tool oraz różnego rodzaju Dane określone w polityce prywatności serwisu.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone

Śledzenie konwersji przez Google Ads (Google LLC)

Śledzenie konwersji Google Ads to usługa statystyczna świadczona przez Google LLC, która łączy dane z sieci reklamowej Google Ads z działaniami podejmowanymi w tej Witrynie.

Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe i narzędzie do śledzenia.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone

Śledzenie konwersji Facebook Ads (piksel Facebooka) (Meta Platforms, Inc.)

Śledzenie konwersji Facebook Ads (piksel Facebooka) to usługa statystyczna świadczona przez Meta Platforms, Inc. łącząca dane z sieci reklamowej Meta z działaniami podejmowanymi w ramach tej Witryny. Piksel Facebooka monitoruje konwersje, które można przypisać do reklam na Facebooku, Instagramie i Audience Network.

Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe i narzędzie do śledzenia.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone

Czas przechowywania:

 • _fbp: 3 miesiące
 • fr: 3 miesiące

LinkedIn Conversion Tracking (LinkedIn Insight Tag) (LinkedIn Corporation)

LinkedIn Conversion Tracking (LinkedIn Insight Tag) to statystyczna i behawioralna usługa targetowania świadczona przez LinkedIn Corporation, która łączy dane z sieci reklamowej LinkedIn z działaniami podejmowanymi w ramach tej Witryny. Tag LinkedIn Insight śledzi konwersje, które można przypisać reklamom LinkedIn i umożliwia kierowanie grup Użytkowników na podstawie ich wcześniejszego korzystania z tej Witryny.

Użytkownicy mogą zrezygnować z funkcji reklamy behawioralnej poprzez ustawienia urządzenia, ustawienia konta LinkedIn.

Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe, Informacje o urządzeniu i Narzędzie śledzące.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone

Czas przechowywania:

 • AnalyticsSyncHistory: 1 miesiąc
 • UserMatchHistory: 1 miesiąc
 • lang: czas trwania sesji
 • lissc: 1 rok

Targetowanie i reklama

Ta Witryna wykorzystuje Narzędzia Śledzące do dostarczania spersonalizowanych treści komercyjnych opartych na zachowaniu Użytkownika oraz do zarządzania, dostarczania i śledzenia reklam.

Reklama

Ten rodzaj usługi umożliwia wykorzystanie Danych Użytkownika do celów komunikacji handlowej. Komunikaty te są wyświetlane na tej Stronie w postaci banerów i innych form reklamy, również związanych z zainteresowaniami Użytkownika.

Nie oznacza to, że wszystkie Dane Osobowe są wykorzystywane w tym celu. Dane i warunki korzystania z serwisu są określone poniżej.

Niektóre z wymienionych poniżej usług mogą wykorzystywać Narzędzia Śledzące do identyfikacji Użytkownika lub stosować technikę retargetingu behawioralnego, czyli wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań i zachowań Użytkownika, wykrytych również poza tą Witryną. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, proponujemy zapoznać się z polityką prywatności poszczególnych serwisów.

Generalnie usługi tego typu oferują możliwość wyłączenia takiego śledzenia. Oprócz funkcji opt-out udostępnianej przez którąkolwiek z usług wymienionych w niniejszym dokumencie, Użytkownik może przeczytać więcej o tym, jak wyłączyć reklamę opartą na zainteresowaniach w sekcji „Jak wyłączyć reklamę opartą na zainteresowaniach” w niniejszym dokumencie.

Google Ad Manager (Google LLC)

Google Ad Manager jest usługą reklamową świadczoną przez Google LLC, za pomocą której Właściciel może prowadzić kampanie reklamowe wspólnie z zewnętrznymi sieciami reklamowymi, z którymi Właściciel, jeśli nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, nie jest bezpośrednio związany.

W celu zrozumienia sposobu wykorzystania Danych przez Google należy zapoznać się z polityką partnerską Google.

Serwis ten wykorzystuje plik cookie „DoubleClick”, który śledzi korzystanie z tej strony internetowej oraz zachowanie Użytkownika w odniesieniu do oferowanych reklam, produktów i usług.

Użytkownik może w każdej chwili zdecydować o wyłączeniu wszystkich plików cookie DoubleClick, przechodząc do: Ads Settings.

Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe i narzędzie do śledzenia.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone

LinkedIn Ads (LinkedIn Corporation)

LinkedIn Ads to usługa reklamowa świadczona przez LinkedIn Corporation.

Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe i narzędzie do śledzenia.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone

Czas przechowywania: do 1 miesiąca

Remarketing i targetowanie behawioralne

Ten rodzaj usług pozwala tej Witrynie i jej partnerom na komunikację, optymalizację i serwowanie reklam w oparciu o dotychczasowe korzystanie przez Użytkownika z tej Witryny.

Działania te są ułatwione dzięki śledzeniu Danych użytkowych i używaniu Narzędzi śledzących do zbierania informacji, które są następnie przekazywane partnerom zajmującym się remarketingiem i działaniami związanymi z targetowaniem behawioralnym.

Niektóre serwisy oferują opcję remarketingu w oparciu o listy adresów e-mail.

Generalnie usługi tego typu oferują możliwość wyłączenia takiego śledzenia. Oprócz wszelkich funkcji opt-out zapewnianych przez którąkolwiek z usług wymienionych w niniejszym dokumencie, Użytkownik może przeczytać więcej o tym, jak wyłączyć reklamy oparte na zainteresowaniach w sekcji „Jak wyłączyć reklamy oparte na zainteresowaniach” w niniejszym dokumencie.

Google Ad Manager Audience Extension (Google LLC)

Google Ad Manager Audience Extension to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Google LLC, która śledzi osoby odwiedzające tę witrynę i umożliwia wybranym partnerom reklamowym wyświetlanie im spersonalizowanych reklam w sieci.

W celu zrozumienia sposobu wykorzystania Danych przez Google należy zapoznać się z Polityką Partnerską Google.

Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe i narzędzie do śledzenia.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone

Google Ads Remarketing (Google LLC)

Remarketing Google Ads to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Google LLC, która łączy aktywność w tej Witrynie z siecią reklamową Google Ads i plikiem cookie DoubleClick.

W celu zrozumienia sposobu wykorzystania Danych przez Google należy zapoznać się z polityką partnerską Google.

Użytkownicy mogą zrezygnować z narzędzi śledzenia Google do dostosowywania reklam, odwiedzając Ustawienia Google Ads.

Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe i narzędzie do śledzenia.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone

Remarketing na Facebooku (Meta Platforms, Inc.)

Facebook Remarketing to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Meta Platforms, Inc. łącząca aktywność tej Strony z siecią reklamową Facebook.

Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe i narzędzie do śledzenia.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone

Czas przechowywania:

 • _fbp: 3 miesiące

LinkedIn Website Retargeting (LinkedIn Corporation)

LinkedIn Website Retargeting to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez LinkedIn Corporation, która łączy aktywność tej Witryny z siecią reklamową LinkedIn.

Przetwarzane dane osobowe: Dane użytkowe i narzędzie do śledzenia.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone

Czas przechowywania:

 • AnalyticsSyncHistory: 1 miesiąc
 • UserMatchHistory: 1 miesiąc
 • bscookie: czas trwania sesji
 • lang: czas trwania sesji
 • lissc: 1 rok

Jak zarządzać preferencjami i udzielać lub wycofywać zgodę

Istnieją różne sposoby zarządzania preferencjami związanymi z Narzędziami śledzenia oraz udzielania lub wycofywania zgody w razie potrzeby:

Użytkownicy mogą zarządzać preferencjami związanymi z Tracking Tools bezpośrednio poprzez ustawienia swojego urządzenia – na przykład mogą zapobiec używaniu lub przechowywaniu Tracking Tools.

Ponadto, ilekroć korzystanie z Narzędzi Śledzenia jest uzależnione od zgody, Użytkownicy mogą wyrazić lub odwołać taką zgodę, ustawiając swoje preferencje w ramach polityki plików cookie lub aktualizując takie preferencje za pośrednictwem widgetu ustawień śledzenia, jeśli taki istnieje.

Możliwe jest również usunięcie wcześniej zapisanych Tracking Tools za pomocą specjalnych funkcji przeglądarki lub urządzenia.

Inne Narzędzia śledzące przechowywane w lokalnej pamięci przeglądarki można usunąć poprzez usunięcie historii przeglądania.

W odniesieniu do narzędzi śledzenia stron trzecich, użytkownicy mogą zarządzać swoimi preferencjami i odwołać swoją zgodę, odwiedzając odpowiedni link opt-out (jeśli jest dostępny), korzystając z narzędzi opisanych w polityce prywatności strony trzeciej lub kontaktując się bezpośrednio ze stroną trzecią.

Identyfikacja ustawień narzędzi śledzących

Użytkownicy mogą na przykład znaleźć informacje o tym, jak zarządzać plikami Cookies w niektórych najpopularniejszych przeglądarkach pod następującymi adresami:

Użytkownicy mogą również zarządzać niektórymi narzędziami śledzenia aplikacji mobilnych, dezaktywując je za pośrednictwem odpowiednich ustawień urządzenia, takich jak ustawienia reklamy mobilnej lub ustawienia śledzenia w ogóle (Użytkownicy mogą zapoznać się z ustawieniami swojego urządzenia, aby znaleźć odpowiednie).

Jak dezaktywować reklamę opartą na zainteresowaniach

Niezależnie od powyższego użytkownicy są informowani, że mogą korzystać z informacji na stronach YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (USA) e Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Japonia) lub innych podobnych serwisów. Dzięki tym usługom możliwe jest zarządzanie preferencjami śledzenia większości narzędzi reklamowych. Dlatego Właściciel zaleca Użytkownikom korzystanie z tych zasobów jako uzupełnienie informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Digital Advertising Alliance udostępnia również aplikację o nazwie AppChoices, która pomaga użytkownikom kontrolować reklamy behawioralne w aplikacjach mobilnych.

Administrator danych

M.T.S. Srl

Via Alessandro Volta, 5 25050 Provaglio d’Iseo (BS) – Włochy

P. IVA IT 02121370163

Adres e-mail posiadacza: info@mts-italy.com

Ponieważ korzystanie z narzędzi śledzenia stron trzecich na tej stronie nie może być w pełni kontrolowane przez Właściciela, wszelkie konkretne odniesienia do narzędzi śledzenia stron trzecich należy traktować wyłącznie jako orientacyjne. W celu uzyskania pełnych informacji użytkownicy są proszeni o zapoznanie się z polityką prywatności odpowiednich usług osób trzecich wymienionych w tym dokumencie.

Ze względu na obiektywną złożoność identyfikacji technologii śledzących, Użytkownicy są proszeni o kontakt z Administratorem Danych, jeśli chcą uzyskać dalsze informacje na temat stosowania takich technologii na tej Stronie.